Vitale organisatie

Een eerste stap in duurzame inzetbaarheid binnen het MKB, waar begin je dan?

 • Je weet dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor jouw organisatie.
 • Je wilt ook echt goed voor je medewerkers zorgen, sociaal innoverend zijn.
 • Je hebt een harde-werkers mentaliteit in je organisatie, maar met weinig betrokkenheid.
 • Je ziet weinig initiatief vanuit je medewerkers.
 • Mensen hebben moeite om elkaar aan te spreken of persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan.
 • Waar start je dan mee om mensen bewust bezig te krijgen me duurzame inzetbaarheid?
 • Bied je een interventie aan op gebied van beweging of voeding?
 • Bied je de mensen de mogelijkheid om persoonlijk te groeien?

Mijn ervaring is dat er onwijs mooie initiatieven zijn in werkgeversland, zowel bij grote als MKB bedrijven. Maar vaak wordt maar 1 onderwerp aangepakt en is er geen samenhang tussen de initiatieven. Er worden bijvoorbeeld appels in de kantine aangeboden. Maar mensen zitten 10 uur per week te vergaderen, zonder daglicht. Mensen krijgen een abonnement voor de sportschool. Maar zonder goede samenwerking binnen een organisatie komen ze echt niet in beweging.

Ik ga graag een stap verder: organisatie, teams en mensen in balans. Want hoe gezond is uw organisatie? Kijk naar de pijnpunten binnen de organisatie en zet deze om naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. En kijk op deze manier ook naar teams en het individu. Als de organisatie gezond is, komen de medewerkers vanzelf in beweging, ieder op zijn/haar eigen manier. Als je daarin een eerste stap durft te zetten, dán maak je een mooie start op gebied van duurzame inzetbaarheid.

Als procesbegeleidster en coach begeleid ik graag organisaties en haar medewerkers hierin. Vanuit mijn werk als P&O manager en mijn natuurlijke interesse in mensen, heb ik ontdekt dat het zo waardevol is om te kijken hoe je mensen in kan zetten binnen de organisatie. En als persoon heb ik ook ontdekt hoeveel energie het oplevert als je de dingen doet die bij je passen en als je vanuit jouw kracht ingezet wordt binnen een organisatie. Van hokjes naar puzzelstukjes, hoe vul je elkaar nou echt aan?

Juist ook in een tijd van hard en efficiënt werken, blijft duurzame inzetbaarheid één van de belangrijkste ingrediënten voor positief rendement. Ik ga graag met je op zoek naar de eerste duurzame stap! Wil je weten hoe ik werk, neem dan gerust contact met mij op. Ik ga graag met je in gesprek over de concrete aanpak.

Ik werk hiervoor samen met het netwerk van professionals. Samen organiseren wij diverse interventies, afgestemd op de behoefte van jullie organisatie.

balans

Workshop ‘Organisatie in balans’

Vraag je jezelf wel eens af hoe er meer betrokkenheid gecreëerd kan worden binnen de organisatie. Of hoe het toch komt dat mensen niet de verantwoordelijkheid (durven) nemen?

Maar sta je wel eens stil bij het feit dat de manier van ondernemen en leidinggeven een belangrijke invloed hier op kunnen hebben? En zo zijn er nog diverse onderdelen binnen het ondernemen die invloed hebben op het functioneren van de mensen binnen jouw bedrijf. Vitaliteit van de medewerkers begint bij vitaliteit van de organisatie.

Als jij durft open te staan voor een open en interactieve samenwerking met jouw medewerkers, durf ik je te verzekeren dat zij jou een aantal antwoorden en oplossingen kunnen geven.

De workshop ‘Organisatie in balans’ kan jullie organisatie hierbij ondersteunen. Het is een toegankelijke methodiek waarmee pijnpunten binnen de organisatie in no-time inzichtelijk gemaakt kunnen worden en omgezet kunnen worden naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. En dat in een tijdsbestek van één dagdeel.

De workshop richt zich op de vijf dimensies die samen de balans bepalen binnen iedere organisatie:

SQ/Ziel:
Missie, waarden en identiteit. Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?

IQ/Hoofd:
Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie van de organisatie. Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en zichzelf? Hoe creatief zijn de medewerkers binnen de organisatie?

Pro-activiteit:
Neemt iedereen voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken is men? In hoeverre stellen de medewerkers de juiste prioriteiten? In hoeverre zijn de medewerkers gecommitteerd aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?

EQ/Hart:
Hoe is de onderlinge communicatie en sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie? Hoe is de relatie met de klant en andere partners?

FQ/Materie:
In hoeverre zijn de procedures, taken en rollen duidelijk beschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de fysieke werkomgeving (financiën, gebouwen, veiligheid en arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim)?

Wat levert het op?

 • Bewustzijn van de gezondheid van de organisatie;
 • Inzicht in de oorzaken van problemen binnen de organisatie;
 • Geen inzicht van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
 • Duidelijkheid over hoe de balans in de organisatie verbeterd kan worden;
 • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op pijnpunten, duurzame oplossingen;
 • Integrale aanpak in een kort tijdsbestek (één dagdeel);
 • Concrete acties waar je als organisatie direct mee verder kan.

Marleen Sahetapy Fotografie - SuusReep-42

Teamsessie of lezing ‘Van hokjes naar puzzelstukjes’

Alles verandert, maar verandert jouw (interne) organisatie wel mee?

De markt verandert. Leidinggeven verandert. De medewerker verandert. Alles verandert. Verandering is in feite de enige constante. Maar verandert jouw (interne) organisatie wel mee? Is het aanpassingsvermogen van jouw medewerkers groot genoeg? Zijn je mensen flexibel in hun denken & doen? Is het antwoord NEE, lees dan vooral verder…De reden? Veel teveel medewerkers ervaren stress. En stress blokkeert alles. Stress zet alles stil.

Hokjesdenken veroorzaakt stress

Het is eigenlijk bijzonder. We weten allemaal dat niemand 100% past ‘op’ een functiebeschrijving, in een hokje. En toch is elke organisatie op die manier gestructureerd: een organisatie is een verzameling hokjes. Theoretisch handig, maar in de praktijk levert dat hokjes-denken flinke stress op: iedere medewerker heeft namelijk wel een paar niet-ontwikkelbare punten (non-talenten) en die leiden tot frustratie van iedereen…Stress!
En dan heeft iedere medewerker ook nog talenten die níet van hen gevraagd worden, onbenutte talenten: zo zonde, in feite zijn dit kwaliteiten die ze thuis moeten laten. Dit geeft nog meer stress!
En stress zet een rem op de ontwikkeling en groei van je medewerkers, dus ook op de ontwikkeling en groei van je bedrijf!

Van buitenaf veranderen werkt niet

Van buitenaf probeer je natuurlijk van alles als organisatie om de gewenste verandering vorm te geven. Nieuwe structuren, nieuwe systemen, een reorganisatie of een nieuwe richting. Maar wezenlijk verandert er niet zo veel, je mensen veranderen niet zomaar mee. Ze zeggen misschien wel JA, maar ze doen NEE. Herkenbaar?

Hoe dat komt? Mensen bewegen alleen maar als ze dat echt willen. Dus verandering werkt alleen maar van binnenuit, als mensen er zelf ook iets aan hebben, als ze aangestoken worden door de verandering. ‘Van hokjes naar puzzelstukjes’ zorgt ervoor dat het innerlijke vlammetje weer aangaat bij mensen, dat ze in beweging komen, dat ze weer vertrouwen krijgen, dat ze zelf op zoek gaan naar waar ze kunnen bijdragen.

Marleen Sahetapy Fotografie - SuusReep-72

Jump Movement

Óf ga eens in gesprek met elkaar tijdens een Jump Movement. De Jump Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt.

Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling.

Denk bij strategie-implementatie, cultuurverandering, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, verbeteren van samenwerking, bevorderen van eigen initiatief en creativiteit altijd aan Jump Movement.

Als je denkt, maar wat doet Jump Movement dan? Dat is moeilijk uit te leggen, net zoals tomatensoep. Leg maar eens uit hoe tomatensoep smaakt, is ook niet te doen. Het beste is om het eens te proeven.

Inspiratiesessie

Het is ook mogelijk om uw medewerkers een inspiratiesessie aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een vitale inspiratiedag. Uw medewerkers maken persoonlijk de balans op. Staan stil bij waar zij staan, in hun leven, maar ook binnen uw organisatie. En waar ze mee aan de slag willen. Ze gaan in ieder geval met een concrete actie naar huis. En niet te vergeten, het is ook waardevol als uw medewerkers eens op een andere manier met elkaar omgaan.

Individuele coaching

Heeft u een medewerker die vastloopt in zijn werk of dagelijks leven? Heeft hij/zij een hoog ziekteverzuim of is juist teveel op het werk aanwezig? Zijn er vraagstukken over werkplezier, mentale of onverklaarbare fysieke klachten? En zitten jullie met de vraag: hoe nu verder?
Wellicht is individuele coaching iets voor uw medewerker.

Tijdens een persoonlijke intake wordt de balans opgemaakt en doelen gesteld. Daarbij wordt gekeken welke interventies mogelijk nodig zijn voor uw medewerker. Dit kunnen persoonlijke gesprekken zijn, maar ook andere interventies zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan IEMT-therapy (Integral Eyemovement Therapy) of een opstelling.