Vitale organisatie

Duurzaam inzetbaarheid, vitaliteit, sociale innovatie, zeer actuele en belangrijke onderwerpen binnen organisaties. En het kan een ongelofelijke meerwaarde vormen voor uw organisatie om hier actief mee bezig te zijn.

  • Maar waar begin je dan mee?
  • Bied je een interventie aan op gebied van beweging of voeding?
  • Bied je de mensen de mogelijkheid om persoonlijk te groeien?

Ik ga graag een stap verder: organisatie, teams en mensen in balans. Want hoe gezond is uw organisatie? Kijk naar de pijnpunten binnen de organisatie en zet deze om naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. En kijk op deze manier ook naar teams en het individu. Als de organisatie gezond is, komen de medewerkers vanzelf ook in beweging, ieder op zijn/haar eigen manier. Dat is integraal vitaliteitsmanagement.

Als procesbegeleidster en coach begeleid ik graag organisaties en haar medewerkers hierin. Vanuit mijn werk als P&O manager en mijn natuurlijke interesse in mensen, heb ik ontdekt dat het zo waardevol is om te kijken hoe je mensen in kan zetten binnen de organisatie. En als persoon heb ik ook ontdekt hoeveel energie het oplevert als je de dingen doet die bij je passen en als je vanuit jouw kracht ingezet wordt binnen een organisatie. Van hokjes naar puzzelstukjes, hoe vul je elkaar nou echt aan?

Juist ook in een tijd van hard en efficiënt werken, blijft integraal vitaliteitsmanagement één van de belangrijkste ingrediënten voor positief rendement. Ik ga graag met u op zoek naar deze mooie balans! Wilt u weten hoe ik werk, neem dan gerust contact met mij op. Ik ga graag met u in gesprek over de concrete aanpak.

Ik werk hiervoor samen met het netwerk van professionals. Samen organiseren wij diverse interventies, afgestemd op de behoefte van uw organisatie.

balans

Workshop ‘Organisatie in balans’

Vraag u zich wel eens af hoe er meer betrokkenheid gecreëerd kan worden binnen de organisatie. Of hoe het toch komt dat mensen niet de verantwoordelijkheid (durven) nemen?

Maar staat u wel eens stil bij het feit dat de manier van ondernemen en leidinggeven een belangrijke invloed hier op kunnen hebben? En zo zijn er nog diverse onderdelen binnen het ondernemen die invloed hebben op het functioneren van de mensen binnen uw bedrijf. Vitaliteit van de medewerkers begint bij vitaliteit van de organisatie.

Als u durft open te staan voor een open en interactieve samenwerking met uw medewerkers, durf ik u te verzekeren dat zij u een aantal antwoorden en oplossingen kunnen geven.

De workshop ‘Organisatie in balans’ kan uw organisatie hierbij ondersteunen. Het is een toegankelijke methodiek waarmee pijnpunten binnen de organisatie in no-time inzichtelijk gemaakt kunnen worden en omgezet kunnen worden naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. En dat in een tijdsbestek van één dagdeel.

De workshop richt zich op de vijf dimensies die samen de balans bepalen binnen iedere organisatie:

SQ/Ziel:
Missie, waarden en identiteit. Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?

IQ/Hoofd:
Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie van de organisatie. Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en zichzelf? Hoe creatief zijn de medewerkers binnen de organisatie?

Pro-activiteit:
Neemt iedereen voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken is men? In hoeverre stellen de medewerkers de juiste prioriteiten? In hoeverre zijn de medewerkers gecommitteerd aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?

EQ/Hart:
Hoe is de onderlinge communicatie en sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie? Hoe is de relatie met de klant en andere partners?

FQ/Materie:
In hoeverre zijn de procedures, taken en rollen duidelijk beschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de fysieke werkomgeving (financiën, gebouwen, veiligheid en arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim)?

Wat levert het op?

  • Bewustzijn van de gezondheid van de organisatie;
  • Inzicht in de oorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen inzicht van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
  • Duidelijkheid over hoe de balans in de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op pijnpunten, duurzame oplossingen;
  • Integrale aanpak in een kort tijdsbestek (één dagdeel);
  • Concrete acties waar je als organisatie direct mee verder kan.

Marleen Sahetapy Fotografie - SuusReep-42

Inspiratiesessie

Het is ook mogelijk om uw medewerkers een inspiratiesessie aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een vitale inspiratiedag. Uw medewerkers maken persoonlijk de balans op. Staan stil bij waar zij staan, in hun leven, maar ook binnen uw organisatie. En waar ze mee aan de slag willen. Ze gaan in ieder geval met een concrete actie naar huis. En niet te vergeten, het is ook waardevol als uw medewerkers eens op een andere manier met elkaar omgaan.

Jump Movement

Óf ga eens in gesprek met elkaar tijdens een Jump Movement. De Jump Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt.

Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling.

Denk bij strategie-implementatie, cultuurverandering, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, verbeteren van samenwerking, bevorderen van eigen initiatief en creativiteit altijd aan Jump Movement.

Als je denkt, maar wat doet Jump Movement dan? Dat is moeilijk uit te leggen, net zoals tomatensoep. Leg maar eens uit hoe tomatensoep smaakt, is ook niet te doen. Het beste is om het eens te proeven.

Marleen Sahetapy Fotografie - SuusReep-72

Individuele coaching

Heeft u een medewerker die vastloopt in zijn werk of dagelijks leven? Heeft hij/zij een hoog ziekteverzuim of is juist teveel op het werk aanwezig? Zijn er vraagstukken over werkplezier, mentale of onverklaarbare fysieke klachten? En zitten jullie met de vraag: hoe nu verder?
Wellicht is individuele coaching iets voor uw medewerker.

Tijdens een persoonlijke intake wordt de balans opgemaakt en doelen gesteld. Daarbij wordt gekeken welke interventies mogelijk nodig zijn voor uw medewerker. Dit kunnen persoonlijke gesprekken zijn, maar ook andere interventies zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan IEMT-therapy (Integral Eyemovement Therapy) of een opstelling.