Ondersteuning in de transitie naar een nieuw P&O tijdperk!

Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, termen die we niet meer weg kunnen denken als werkgever. Maar hoe pak je als MKB-er dit nou aan? Waar begin je? Wat moet je doen? Hoe betrek je de medewerkers hierin?

Vanuit mijn rol als P&O manager, trainer ‘vitaliteitsmanagement’ en coach heb ik ontdekt dat er veel initiatieven zijn op dit vlak. Daarbij vallen mij twee zaken op.

Ik mis vaak de integrale aanpak. Een voorbeeld: Er wordt wekelijks een fruitmand gevuld in de kantine, maar mensen zitten 10 uur op een stoel, achter hun bureau of in vergadering.

Bij een integrale aanpak stel je ook nog andere vragen. Hoe gezond is het bedrijf nou eigenlijk? Hoe zit het met de samenwerking, uitdaging, gebruik maken van elkaars talenten? Wat speelt er bij de mensen op persoonlijk vlak waar je in mee kan denken? Dat zijn de zaken waar je als organisatie ook op kan richten en echt stappen kan maken om de houdbaarheidsdatum van jouw organisatie en van de mensen te verlengen.

Ik merk ook dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis en antwoorden die al in de organisatie aanwezig zijn. Mensen worden te weinig tot niet bij betrokken bij problemen en/of veranderwensen. Sterker nog, als er een issue is met een medewerker, wordt er een oplossing voor hem/haar bedacht. Zonder die persoon erbij te betrekken. Hoe gemotiveerd wordt een medewerker dan? Denk je dan echt dat iemand duurzaam in beweging komt?

Mijn visie is, ga de dialoog aan. En laat mensen zelf stappen maken. Zorg voor ruimte om te bewegen, dan komen de stappen vanzelf. Ook bij duurzame inzetbaarheid gaat het om de kracht van de eenvoud.

Wil jij een eerste stap maken in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast ondersteun ik ook medewerkers individueel bij hun eigen inzetbaarheid, als (vitaliteits)coach, trainer en IEMT-practitioner. Klik hier voor de persoonlijke ontwikkeling.

suusnaam

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.