Samenwerking

Ieder in zijn/haar kracht, daar geloof ik in. We zijn puzzelstukken die elkaar kunnen aanvullen. En zo werk ik zelf ook samen. De volgende mensen vullen mij aan in het aanbod wat ik wil leveren:

Het team ‘Van hokjes naar puzzelstukjes.nl
http://www.vanhokjesnaarpuzzelstukjes.nl

Het team van Certified Jump Movement Professionals
http://www.jumpmovement.com

Ilonka Noort
http://www.natuurlijkebalans.nl

Bewegingsstudio PureMotion
http://www.praktijkpuremotion.nl

MKB Sales Support
http://www.mkbss.nl